Kalite ve Çevre Politikaları


Kalite Politikamız

Kalite Politikamız olarak tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, güvenilir ve aranan kuruluş olmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda kalite yaklaşımımız;

 • İş süreçlerimizin sistematik bir şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas alan çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
 • Müşteriye en iyi ürünü sunabilmek amacıyla, ürünlerimizi devamlı geliştirmeyi,
 • Firma çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,
 • Mevcut yasalar ve standartlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi, 
 • İlgili tarafların beklentileri değerlendirmeyi, uygulanabilir düzeyde gerçekleştirmeyi ve uyum göstermeyi,
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi

öngörür.


Çevre Politikamız

Çevre Politikamız olarak çevreye ve yarınlarımıza duyduğumuz sorumlulukla;

 • Tüm faaliyetlerin çevresel etkilerini ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde azaltmayı,
 • Temiz ve sürdürülebilir çevre bilinciyle paydaşlarının beklentilerini bilen ve bu beklentileri en üst düzeyde karşılayabilmeyi,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken tüm tedbirleri almayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minimum seviyeye indirmeyi,
 • Eğitimlerle çalışanların çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
 • Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir bir yaklaşım çerçevesinde

taahhüt ederiz.